Kai rytą sankryžoj tikrinies, ar kartais nesapnuoji

Kada gali pagalvoti, kad sapnuoji? Kai lauke tik 9 šalčio, į tave, absoliučiai tuščioj ir numirusioj gatvelėj važiuojantį į darbą iš šalutinio parlekia įsibėgėjęs mėlynas SAAB, suka ant tavęs nė nestabdydamas ir, akivaizdu, tavęs nematydamas, o tu, pagalvojęs, kad mygsi signalą iki dugno ir apvažiuosi aklą gaidį, trankai per vairą iš visų jėgų, ir supranti,…